شرکت خدمات کامپیوتری و پشتیبانی از شبکه

شرکت خدمات کامپیوتر و پشتیبانی از شبکه های کامپیوتری، نصب و نگهداری از تجهیزات شبکه، نصب تجهیزات سیسکو و میکروتیک.

his blog

نویسنده : کامران